Osmanlıca ABİDE ne demek? ABİDE kelimesinin Türkçe karşılığı nedir? ABİDE anlamı nedir?

  •  Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.
  •  Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.
  •  Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.
  •  Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.
  •   Azametiyle, güzelliğiyle insanı hayrete uğratan mebani. (Süleymaniye ve Ayasofya câmileri gibi.) Uzun müddet yaşıyan edebî, ilmi, sinai eserler.
  •  Geçmiş devirlerden kalma tarihi veya bedii kıymeti olan binalar, kaleler ve harabeleri.
  •  Dikilmiş sütunlar ve bunların üzerindeki resimler, nakışlar, yazılar.
  •  Abidenin arapçadaki manası bizdekinden başkadır: Kendisinden nefretle, haşyetle bahsolunan, uzun müddet dillerde destan olup kalan dâhiye ve beliyyeye denir. (Türk İslâm Ansiklopedisi)
  •  İbâdet eden kadın. (Abide-i zâhide gibi)

"ABİDE" kelimesine ilk yorumu yazan sen ol.

Yorumlarınız yayınlanmadan önce kontrolden geçirilecek ve uygunsuz bulunan yorumların onayına müsade edilmeyecektir.

En Çok Aranan Kelimeler