ABİDE ne demek? ABİDE kelimesinin anlamı nedir?

  •  İbâdet eden kadın. (Abide-i zâhide gibi)

  •  Uzun müddet dillerde destan olup kalan beliye ve dâhiye.

  •  Bir milletin târihinde büyük bir değeri hâiz olan vak'a.

  •  Fesahat ve belâgatı dolayısıyle benzeri söylenemeyen şiir.

  •  Tarihte yüksek ve hâkim bir mevkide olan vak'aları veya büyükleri yaşatmak için yapılan bina.

  •   Azametiyle, güzelliğiyle insanı hayrete uğratan mebani. (Süleymaniye ve Ayasofya câmileri gibi.) Uzun müddet yaşıyan edebî, ilmi, sinai eserler.

  •  Geçmiş devirlerden kalma tarihi veya bedii kıymeti olan binalar, kaleler ve harabeleri.

  •  Dikilmiş sütunlar ve bunların üzerindeki resimler, nakışlar, yazılar.

  •  Abidenin arapçadaki manası bizdekinden başkadır: Kendisinden nefretle, haşyetle bahsolunan, uzun müddet dillerde destan olup kalan dâhiye ve beliyyeye denir. (Türk İslâm Ansiklopedisi)

"ABİDE" kelimesine ilk yorumu yazan sen ol.

Yorumlarınız yayınlanmadan önce kontrolden geçirilecek ve uygunsuz bulunan yorumların onayına müsade edilmeyecektir.