Osmanlıca sözlük veritabanında "z" harfi ile başlayan 1348 kelimeden 1-10 arası gösteriliyor.

 • ZA
  "Bu, şu" mânalarına gelir. Ve birleşik kelimeler yapı...  
 • ZA
  Sâhib, malik, erbab, ehil mânalarında olup, "Zî" ve &...  
 • ZA
  Zı harfinin bir adı. "Zâ-yı mu'ceme" de denir. Noktalı ...  
 • ZA
  (-Zây) f. " Doğuran" anlamına gelir ve birleşik kelim...  
 • ZA
  "Ze" harfinin adı...  
 • ZAAF
  (Bak: Za'f)..  
 • ZAAL
  Şâdlık, neşeli oluş, neşat...  
 • ZAAN (ZIÂN)
  Deve üstüne mahfe bağladıkları ip...  
 • ZAAR
  şiddetli korku...  
 • ZA'AR
  Zâlim kimse ki herkes ondan korkar...  

En Çok Aranan Kelimeler