Osmanlıca sözlük veritabanında "l" harfi ile başlayan 1124 kelimeden 1-10 arası gösteriliyor.

 • LA'
  Korkak...  

 • Arabçada kelimenin başında nefy edatı'dır. Cevap yerine veya ye...  
 • LÂ VE NEAM
  Hayır ve evet. (Daha çok, hiçbir fikir beyan edilmediği zamanla...  
 • LÂ YEZALÎ
  Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili...  
 • LAAHLÂKÎ
  Ahlâk dışı. Terbiye hârici...  
 • LAAKALL
  En az. Hiç olmazsa.(Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden ç...  
 • LAALETTAYİN
  Gelişigüzel. Ayırd etmeksizin. Rastgele...  
 • LAALGUN
  f. Kırmızı renkte. Al renkte...  
 • LAALİK
  Doğrulukla kalkıp durmak...  
 • LAALLE
  Arabçada olması mümkün şeyler için kullanılır. Ola ki, umulur, ...  

En Çok Aranan Kelimeler