Osmanlıca sözlük veritabanında "e" harfi ile başlayan 2401 kelimeden 1-10 arası gösteriliyor.

 • E
  Gr: İstifham, sorgu edatı. (Ezehebe Nuri: Nuri gitti mi? derken ...  
 • EÂCİB
  (U'cube. C.) Çok tuhaf ve acaib, şaşılacak şeyler...  
 • EÂCİB-İ DEHR
  Dünyanın ve zamanın çok şaşılacak yerleri, şeyleri...  
 • EACİM
  (Acem. C.) Yabancılar, Arap olmayanlar. İranlılar...  
 • EADİ
  (Adüv. C.) Düşmanlar. Hasımlar...  
 • EALİ
  (A'lâ. C.) İtibarı ve şerefi yüksek zâtlar. İyiler. Günahtan sak...  
 • EAMM
  Pek şumullü, daha umumi ve geniş...  
 • EARİB
  (A'rabî. C.) Çölde yaşayan, göçebe Arablar...  
 • EARİZ
  (Aruz. C.) Aruzlar, şiir vezinlerinden bahseden ses kalıpları. Ş...  
 • EARR
  Hörgücü küçük deve...  

En Çok Aranan Kelimeler